EVLİLİK YARDIMLARI VE AİLE KURUMUNU GÜÇLENDİRECEK HİZMETLER

Toplumun temeli olan aile kurumunu güçlendirmeye yönelik projeler ve etkinlikler kapsamında;

  • Evlenecek dar gelirli çiftlere aynî (ev eşyası) ve nakdî yardımlarda bulunarak daha erken yuva kurmalarını sağlamak,
  • Geleneksel Türk aile yapısına zarar verecek her türlü oluşum veya eyleme karşı önleyici tedbirler alınmasını sağlamak ve tavsiyelerde bulunmak,
  • Dar gelirli çiftler için toplu düğün merasimleri düzenlemek,
  • Düzenlenecek seminer, panel, konferans, sempozyum gibi etkinliklerle ailevî problemleri gündeme getirmek, ailevî problemlerin çözümüne yönelik fikrî-ilmî araştırmalar-çalışmalar yürütmek. Toplumu bu konularda bilinçlendirmek ve ilgili resmî-özel kurum ve kuruluşlara iletişim ve işbirliği içerisinde olmak.

gibi sosyal yardımlar ve toplumsal fayda üretecek hizmetler gerçekleştiriyoruz.